Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Střelice u Brna

Návštěv :
Celkem : 10805
Týden : 9
Dnes : 1

INFORMACE PRO STUDENTY VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU – VU3V

Virtuální univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání, organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Jejím cílem je umožnit všem posluchačům v České republice zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů nemohou zúčastňovat. Česká zemědělská univerzita se proto snaží v jednotlivých krajích vytvořit síť tzv. konzultačních středisek.

Takovéto středisko zřizujeme i v Obecní knihovně ve Střelicích, za podpory Obce Střelice. Každé středisko má svého tutora (vedoucí  – Helena Ferdusová – knihovnice), který se stará o spojení mezi konzultačním střediskem a univerzitou. Tutor zajišťuje technické provedení výuky, technickou pomoc při ovládání počítače, komunikaci a koordinaci mezi seniory a centrem projektu VU3V.

Předpokládaná doba studia jsou 3 roky, kdy se může studium prodloužit. Senior (student) nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti, může jakýkoliv semestr vynechat a poté opět pokračovat. Studium probíhá  v letních a zimních semestrech, které trvají každý 3 měsíce. Studenti absolvují 6 přednášek v semestru a po ukončení každého semestru obdrží Pamětní list. Po ukončení 6. semestru jsou studenti pozváni na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“.

Kritéria k přihlášení a nároky na studium:

- Studovat může občan důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

- Časová náročnost studia je cca 1,5 hod. 1× za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 9.30–11 hod. v Obecní knihovně Střelice (studenti sledují společně přednášku, poté společně vypracují test, k testům jsou k dispozici studijní texty. Následně doma nebo v knihovně studenti vypracují test samostatně a odešlou elektronicky na univerzitu)

Za jeden semestr (6 přednášek) je vybírán poplatek   300,– Kč.

Letní semestr nám, milí studenti, začíná 13. 2. 2020 v 9.30 hod. v Obecní knihovně – pro tento zahajovací semestr jsme zvolili kurz s názvem „Cestování – co jste možná nevěděli“

Moc se na vás těšíme!! 

Helena Ferdusová, za obecní knihovnu Božena Trnková za KLAS Střelice

Obecní knihovna Střelice

nám. Svobody 116/17

tel. č. 547 239 199

mob. č. 730 579 411

email: knihovna@streliceubrna.cz

webové stránky: www.knihovnastrelice@webk.cz