Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Střelice u Brna

Návštěv :
Celkem : 14716
Týden : 25
Dnes : 0

Ceník placených služeb a poplatků

Obecní knihovny ve Střelicích

 1. Registrační poplatky                                                           

dospělí                                                          50,– Kč

děti od 6 do 15 let včetně                                20,– Kč

ztráta průkazu uživatele, vystavení nového          5,– Kč

 

 2. Sankční poplatky

Poplatky z prodlení platí čtenář za překročení výpůjční lhůty o víc jak
2 týdny i bez písemného upozornění      5,– Kč

Po měsíčním překročení výpůjční lhůty a dalších měsíčních intervalech:

1. upomínka            10,– Kč

2. upomínka            20,– Kč

3. upomínka            30,– Kč

upomínací dopis      50,– Kč

Náklady za vymáhání pohledávek právní cestou hradí uživatel.

 

 3. Meziknihovní výpůjční služba

Náklady s ní spojené  hradí uživatel.

 

 4. Ztráta nebo poškození knihovního dokumentu

Pořizovací cena + 50,– Kč nebo náhradní výtisk téhož díla (u knihy).

Pořizovací cena + 5,– Kč nebo náhradní výtisk téhož čísla (u časopisů).

Pořizovací cena + 100,– Kč u CD.

Poplatek navíc se připočítává za úkony spojené s likvidací ztráty.

 

 5. Internet

Zdarma

 

 6. Tisk

1 strana A4    3,– Kč