Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Střelice u Brna

Návštěv :
Celkem : 14716
Týden : 25
Dnes : 0

Historie

Obecní knihovna ve Střelicích byla založena v r. 1883 střelickým studentem Václavem Radimírem Smutným, který usiloval také o založení čtenářského spolku. Toho se však nedožil, zemřel v r. 1888 ve věku 25 let.

 

Myšlenka založení čtenářského spolku ale zůstala živá a k její realizaci došlo v r. 1893, kdy střelická mládež pod vedením učitele Reinholda Kellnera založila čtenářsko-pěvecký spolek "Kollár" , který převzal obecní knihovnu čítající kolem stovky knih a z výtěžků své bohaté kulturní a osvětové činnost - hrál totiž divadla a pořádal koncerty svého sboru - ji neustále doplňoval, takže do začátku 1. světové války vzrostla na 1000 svazků. Za války však knihovna pozbyla více než polovinu svých knih a v poválečném období zájem členů o obnovení spolkové činnosti stále klesal. Osvětovou činnost převzaly v té době především tělocvičné jednoty Sokol, Orel a Omladina, které si také zřídily pro své členy vlastní knihovny.

 

Knihovnu "Kollára" o 345 svazcích převzala v r. 1926 Místní lidová knihovna, do které byly postupně začleněny i ostatní spolkové knihovny. Ve 2. světové válce byla knihovna zničena.

 

Od r. 1952 pracoval jako dobrovolný knihovník pan učitel Jaroslav Neužil, který se velice zasloužil o její rozkvět, vydržel v této funkci 22 let. Od r. 1974 pracovala jako knihovnice paní Marie Vogalová, pomáhala jí paní Věra Karafiátová.

 

Od r. 1981 byla knihovna zařazena mezi knihovny profesionální, do tohoto roku zde pracovali jen dobrovolní knihovníci. V r. 1995 se zřizovatelem knihovny stala Obec Střelice, knihovna je organizační složkou obce.